Prawo odstąpienia od umowy

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

-------------------------------------------------- ---

Zasady anulowania i formularz anulowania Paw Control

-------------------------------------------------- ---

Konsumentom przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi postanowieniami, przy czym konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani jej działalności gospodarczej, ani jej działalności zawodowej na własny rachunek:

---------------------

  1. Prawo odstąpienia od umowy

---------------------

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie czternastu dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym ty lub wskazana przez ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, objęła w posiadanie ostatni towar.

Odmiennie, okres odstąpienia od umowy w przypadku umowy o regularną dostawę towarów na czas określony wynosi czternaście dni od dnia, w którym ty lub wskazana przez ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, objęła w posiadanie towar pierwsze dobra lub ma.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo przesłać nam (Paw Control GmbH, Don-Bosco-Str. 4, 92224 Amberg, Niemcy, e-mail: info@paw-control.com) jednoznaczne oświadczenie (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsekwencje odwołania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w żadnym wypadku nie poniosą Państwo opłat za ten zwrot. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania zwróconych towarów lub dostarczenia przez Państwa dowodu odesłania towarów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu czternastu dni.

Ponoszą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Ponosisz odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

Wyłączenie lub przedwczesne wygaśnięcie prawa odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedterminowo w przypadku umów dostawy towarów, które ze względu na swój charakter zostały nierozłącznie połączone z innymi towarami po dostarczeniu. Prawo do odstąpienia wygasa również, jeśli wycofasz się z jednego z naszych konkursów, ponieważ nie wygrałeś.

Informacje ogólne

1) Należy unikać uszkodzeń i zanieczyszczenia towaru. Prosimy o odesłanie do nas towaru w oryginalnym opakowaniu ze wszystkimi akcesoriami i wszystkimi elementami opakowania, nieotwarte i nieużywane. W razie potrzeby użyć ochronnego opakowania zewnętrznego. Jeśli nie masz już oryginalnego opakowania, użyj odpowiedniego opakowania, aby zapewnić odpowiednią ochronę przed uszkodzeniami transportowymi.

2) Prosimy nie odsyłać nam towarów za pobraniem.

3) Informujemy, że powyższe numery 1-2 nie są warunkiem koniecznym do skutecznego wykonania prawa odstąpienia od umowy.

--------------------

  1. formularz odstąpienia od umowy

--------------------

Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go.

Na

Paw Control GmbH

Księdza Bosko ul. 4

92224 Bursztyn

Niemcy

E-mail: info@paw-control.com

Ja/my (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następujących rzeczy (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

______________________________________________________

______________________________________________________

Zamówiono dnia (*) ____________ / otrzymano dnia (*) _______________

Numer zamówienia: _________________________________________


Powód odwołania: ____________________________________

______________________________________________________

Imię i nazwisko konsumenta (konsumentów)

______________________________________________________

Adres konsumenta(-ów)

__________________________________________________________

Podpis konsumenta (konsumentów) (tylko jeśli powiadomienie jest w formie papierowej)

__________________________

data

(*) Niepotrzebne skreślić