Prywatność

Ochrona danych


1. Prywatność w skrócie
Informacje ogólne
Poniższe uwagi zawierają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi
dzieje się, gdy odwiedzasz tę witrynę. Dane osobowe to wszystkie dane, z którymi Państwo
można zidentyfikować osobiście. Znajdź szczegółowe informacje na temat ochrony danych
Proszę zapoznać się z naszym oświadczeniem o ochronie danych osobowych wymienionym pod tym tekstem.
Zbieranie danych na tej stronie
Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?
Przetwarzaniem danych na tej stronie zajmuje się operator strony. Jego dane kontaktowe
można znaleźć w sekcji „Informacja o organie odpowiedzialnym” w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.
Jak gromadzimy Twoje dane?
Z jednej strony Twoje dane są gromadzone, gdy nam je przekazujesz. To może być Z. Tyłek
Dane handlowe, które wprowadzasz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie lub za Twoją zgodą podczas odwiedzania strony przez nasz dział IT
wykryte systemy. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas

widoku strony). Dane te są zbierane automatycznie, gdy tylko wejdziesz na tę stronę.
Do czego wykorzystujemy Twoje dane?
Część danych jest zbierana w celu zapewnienia bezbłędnego udostępniania serwisu. Inny
Dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika.
Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?
W każdej chwili masz prawo do bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu Twoich danych
uzyskania przechowywanych danych osobowych. Przysługuje Ci również prawo do żądania sprostowania lub sprostowania
żądania usunięcia tych danych. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych,
możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie na przyszłość. Ponadto masz prawo pod
zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych w określonych okolicznościach.

3 / 15

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
W każdej chwili możesz się z nami skontaktować, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych.
Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm
Kiedy odwiedzasz tę stronę, Twoje zachowanie podczas surfowania może zostać ocenione statystycznie. To się dzieje wcześniej
zwłaszcza z tak zwanymi programami analitycznymi.
Szczegółowe informacje na temat tych programów do analizy można znaleźć poniżej
Ochrona danych.
2. Hosting
Hostujemy zawartość naszej strony internetowej u następującego dostawcy:
Shopify
Dostawcą jest Shopify International Limited, Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32,
Irlandia (dalej „Shopify”).
Shopify narzędzie do tworzenia i hostingu stron internetowych. Gromadzone, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową
Shopify Twój adres IP oraz informacje o urządzeniu, z którego korzystasz i przeglądarce.
Shopify analizuje również liczbę odwiedzających, źródła odwiedzających i zachowania klientów
a także statystyki użytkowników. Gdy dokonujesz zakupu na naszej stronie internetowej, Shopify gromadzi dane
także imię i nazwisko, adres e-mail, adresy dostawy i rozliczeniowe, dane dotyczące płatności i inne
Dane związane z zakupem (np. numer telefonu, kwota dokonanej sprzedaży itp.).
Shopify przechowuje pliki cookie w Twojej przeglądarce w celu analizy.
Szczegóły można znaleźć w oświadczeniu Shopify o ochronie danych:
https://www.shopify.de/legal/datenschutz.
Shopify jest używany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy
uzasadniony interes polegający na jak najbardziej rzetelnej prezentacji naszej strony internetowej. Chyba że jeden
zwrócono się o odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art.
6 ustęp 1 lit. a RODO i § 25 ustęp 1 TTDSG, o ile zgoda na przechowywanie plików cookie lub
Dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG
obejmuje. Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.
3. Informacje ogólne i obowiązkowe
Prywatność
Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. leczymy twoje
danych osobowych w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych
niniejsza polityka prywatności.
Jeśli korzystasz z tej witryny, gromadzone będą różne dane osobowe.
Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. teraźniejszość
Polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia też, jak
i w jakim celu.
Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej)

4 / 15

mogą mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa
możliwy.
Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego
Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:
Paw Control GmbH
Księdza Bosko ul. 4
92224 Bursztyn
Telefon: +4996218998264
E-mail: info@paw-control.com
Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami zarządza
cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.)
decyduje.
czas przechowywania
O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nie określono określonego okresu przechowywania, pozostają
Twoje dane osobowe są u nas do momentu ustania celu przetwarzania danych. jeśli ty
dochodzenia prawnie uzasadnionego żądania usunięcia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
Twoje dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania Twoich danych
posiadać dane osobowe (np. okresy przechowywania wynikające z przepisów podatkowych lub prawa handlowego); w
W tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte po ustaniu tych przyczyn.
Ogólne informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych w tym serwisie
strona
Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe
Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub Art. 9 ust. 2 lit. a RODO, o ile szczególne kategorie danych
przetwarzane zgodnie z Art. 9 ust.1 RODO. W przypadku wyraźnej zgody na przekazanie
Dane osobowe w krajach trzecich przetwarzane są również na podstawie art.
49 ust 1 lit a RODO. Jeżeli wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji w
Jeśli Twoje urządzenie końcowe (np. poprzez odcisk palca urządzenia) wyraziło zgodę, dane również będą przetwarzane
na podstawie § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie. Czy Twoje dane są dla
Przetwarzamy Twoje dane, jeśli jest to niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przedumownych
Dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto przetwarzamy Twoje dane, jeśli te
są zobowiązani do wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Przetwarzanie danych może również opierać się na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z Art. 6 ust.1 lit.f
RODO ma miejsce. Poniżej wyjaśniono podstawy prawne istotne w każdym indywidualnym przypadku
paragrafy niniejszego oświadczenia o ochronie danych.
Uwaga dotycząca przekazywania danych do USA i innych krajów trzecich
Korzystamy z narzędzi firm mających siedzibę m.in. w USA
Państwa trzecie, które nie są bezpieczne w świetle prawa o ochronie danych. Kiedy te narzędzia są aktywne, twój
dane osobowe są przekazywane do tych państw trzecich i tam przetwarzane. Wskazujemy to
zwracają uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z poziomem UE.
Na przykład amerykańskie firmy są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa
zostać zwolnione bez możliwości podjęcia przez Ciebie, jako osobę zainteresowaną, działań prawnych. Dlatego nie może
wyklucza się, że władze USA (np. służby specjalne) ulokowały Twoje dane na serwerach USA
Przetwarzać, oceniać i trwale przechowywać do celów monitorowania. Zajęliśmy się tym

5 / 15

Czynności przetwarzania nie mają wpływu.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. Możesz...
cofnięcia zgody już udzielonej w dowolnym momencie. Legalność do momentu odwołania
Odwołanie nie ma wpływu na przetwarzanie danych.
Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i przeciw
Reklama bezpośrednia (art. 21 RODO)
JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH JEST OPARTE NA ART. 6 ABS. 1 LIT. RODO
ZROBIONE, MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEJ SZCZEGÓLNOŚCI
SYTUACJA WYNIKAJĄCA Z PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
SPRZECIWIAĆ SIĘ; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ WSZELKICH USŁUG OPARTYCH NA TYCH POSTANOWIENIACH
PROFILOWY. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPARTE JEST PRZETWARZANIE,
PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYM OŚWIADCZENIEM O PRYWATNOŚCI. JEŚLI Sprzeciwiasz się,
NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ TWOICH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH, IT
JEŚLI NIE MOŻEMY MIEĆ WAŻNYCH POWODÓW OCHRONNYCH DO PRZETWARZANIA
DOWÓD, ŻE WZGLĘDEM TWOICH INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI LUB ŻE
PRZETWARZANIE DO CELÓW ROSZCZEŃ, DOKONYWANIA LUB OBRONY
ROSZCZENIA PRAWNE (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 RODO).
TWOJE DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE W CELU KORZYSTANIA Z REKLAM BEZPOŚREDNICH,
MASZ PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU PRZETWARZANIU W KAŻDEJ CHWILI
DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY TAKIEJ REKLAMY
WSTAWIĆ; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE ZWIĄZANYM Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ
POŁĄCZONY. JEŚLI ZŁOŻYSZ SPRZECIW, TWOJE DANE OSOBOWE ZOSTANĄ PRZETWARZANE
NASTĘPNIE NIE WYKORZYSTYWANE DO BEZPOŚREDNICH CELÓW REKLAMOWYCH (SPRZECIW
W STYLU. 21 ABS. 2 RODO).
Prawo odwołania się do właściwego organu nadzorczego
W przypadku naruszeń RODO osoby, których to dotyczy, mają prawo wniesienia skargi do a
Organ nadzorczy, w szczególności w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, Twojego miejsca pracy
lub miejsce domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia reklamacji istnieje bez uszczerbku dla innych postanowień
środków administracyjnych lub sądowych.
Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo do danych, które przechowujemy na podstawie Twojej zgody lub w wykonaniu umowy
przetwarzać automatycznie, samodzielnie lub osobom trzecim, we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego
zostać przekazany. Jeśli chcesz, aby dane zostały przekazane bezpośrednio innej osobie odpowiedzialnej
wniosek, zostanie to zrobione tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.
Informacje, usuwanie i poprawianie
W ramach obowiązujących przepisów prawa w każdej chwili masz prawo do bezpłatnego
Informacje o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz
Cel przetwarzania danych oraz, w stosownych przypadkach, prawo do poprawiania lub usuwania tych danych. Za to również
W każdej chwili możesz się z nami skontaktować, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące danych osobowych.
Prawo do ograniczenia przetwarzania

6 / 15

Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
W tym celu możesz się z nami skontaktować w dowolnym momencie. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w
następujące przypadki:
Jeśli kwestionujesz dokładność przechowywanych przez nas danych osobowych, potrzebujemy
zwykle czas to sprawdzić. Na czas trwania egzaminu masz do tego prawo
Żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych miało/dzieje się niezgodnie z prawem, możesz
zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
Kiedy nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do wykonywania czynności,
obrony lub ustalenia roszczeń prawnych, masz prawo w zamian
Usunięcie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Jeśli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z Art. 21 ust. 1 RODO, należy zachować równowagę między
są tworzone w Twoim i naszym interesie. Dopóki nie jest jasne, czyje interesy
pierwszeństwa, masz prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
domagać się.
Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą – od
Poza ich przechowywaniem – wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub
Obrona roszczeń prawnych lub ochrona praw innej osoby fizycznej lub
osoby prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego są przetwarzane.
Szyfrowanie SSL lub TLS
Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak

Przykładowe zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony, SSL lub TLS
szyfrowanie. Szyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że linia adresu przeglądarki

„http://” zmieni się na „https://” i symbol kłódki w wierszu przeglądarki.
Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, przesyłane do nas dane nie mogą być przesyłane
być czytane przez osoby trzecie.
Sprzeciw wobec promocyjnych wiadomości e-mail
Wykorzystanie danych kontaktowych opublikowanych w ramach impressum obowiązek przekazywania
Materiały reklamowe i informacyjne, które nie zostały wyraźnie zamówione, zostają niniejszym odrzucone. the
Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesłania
Informacje reklamowe, takie jak wiadomości spamowe.
4. Gromadzenie danych na tej stronie
ciasteczka
Nasz serwis wykorzystuje tak zwane „ciasteczka”. Pliki cookie to małe pakiety danych i konfigurowane
żadnych uszkodzeń urządzenia końcowego. Będą tymczasowe na czas jednej sesji
(cookies sesyjnych) lub trwale (cookies stałe) przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym. sesyjne pliki cookie
są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu końcowym
zapisane do czasu ich samodzielnego usunięcia lub automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.
W niektórych przypadkach na Twoim urządzeniu końcowym mogą być również przechowywane pliki cookie firm zewnętrznych
wejść na naszą stronę (cookies stron trzecich). Umożliwiają one nam lub Tobie korzystanie z niektórych
Usługi firm zewnętrznych (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

15.07

Pliki cookie mają różne funkcje. Liczne pliki cookie są technicznie konieczne, ponieważ są pewne
Bez nich nie działałyby funkcje serwisu (np. funkcja koszyka lub wyświetlacz
filmów). Inne pliki cookie służą do oceny zachowania użytkownika lub wyświetlania reklam.
Cookies, w celu realizacji procesu komunikacji elektronicznej, w celu udostępnienia
określonych funkcji, które chcesz (np. dla funkcji koszyka) lub w celu optymalizacji
Witryna internetowa (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności) są wymagane (niezbędne pliki cookie) są włączone
przechowywane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że wskazana jest inna podstawa prawna.
Operator strony ma prawnie uzasadniony interes w przechowywaniu niezbędnych plików cookie
technicznie bezbłędne i zoptymalizowane świadczenie swoich usług. Jeśli zgoda na
Zapytano o przechowywanie plików cookie i porównywalnych technologii rozpoznawania
Przetwarzanie wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1
TTDSG); zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.
Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i
Zezwalaj na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczaj akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie
oraz włączyć automatyczne usuwanie plików cookies po zamknięciu przeglądarki. w
Wyłączenie plików cookies może ograniczyć funkcjonalność tej strony.
Jeśli pliki cookie są wykorzystywane przez firmy zewnętrzne lub do celów analitycznych, poinformujemy Cię o tym
oddzielnie w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych i, jeśli to konieczne, zażądać zgody.
Formularz kontaktowy
Jeśli wyślesz do nas zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane zostaną pobrane z
Formularz zapytania zawierający dane kontaktowe, które podałeś w celu przetworzenia zapytania
i przechowywane przez nas w przypadku pytań uzupełniających. Nie podajemy tych danych bez Twoich
zgoda dalej.
Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, pod warunkiem, że Twoje żądanie
jest związane z wykonaniem umowy lub podjęciem działań przedumownych
jest wymagane. We wszystkich innych przypadkach podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na
skutecznej obsługi zapytań kierowanych do nas (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na Państwa
Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została o to poproszona; zgoda jest w dowolnym momencie
odwołalny.
Dane, które wpiszesz w formularzu kontaktowym, pozostaną u nas do momentu, gdy zwrócisz się do nas z prośbą o ich usunięcie
poprosić o wycofanie zgody na przechowywanie lub cel przechowywania danych przestał obowiązywać
(np. po przetworzeniu Twojego żądania). Obowiązujące przepisy prawne –
w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.
Zapytanie przez e-mail, telefon lub fax
Jeśli skontaktujesz się z nami przez e-mail, telefon lub faks, Twoja prośba będzie zawierała wszystko
wynikające z tego dane osobowe (imię i nazwisko, zapytanie) w celu przetworzenia Twojego zapytania
przechowywane i przetwarzane przez nas. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.
Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, pod warunkiem, że Twoje żądanie
jest związane z wykonaniem umowy lub podjęciem działań przedumownych
jest wymagane. We wszystkich innych przypadkach podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na
skutecznej obsługi zapytań kierowanych do nas (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na Państwa
Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została o to poproszona; zgoda jest w dowolnym momencie
odwołalny.
Dane, które przesłałeś nam za pośrednictwem próśb o kontakt, pozostaną u nas, dopóki nie polecisz nam ich usunięcia

8 / 15

poprosić o wycofanie zgody na przechowywanie lub cel przechowywania danych przestał obowiązywać
(np. po przetworzeniu Twojego żądania). Obowiązujące przepisy prawne –
w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.
5. Media społecznościowe
Facebook
Na tej stronie zintegrowane są elementy sieci społecznościowej Facebook. dostawcą tej usługi
Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Zebrane dane będą
według Facebooka przekazywane były jednak również do USA i innych krajów trzecich.
Przegląd elementów mediów społecznościowych Facebooka można znaleźć tutaj:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.
Jeśli element mediów społecznościowych jest aktywny, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między urządzeniem końcowym a
Uruchomiony serwer Facebooka. Facebook otrzymuje informację, że używasz w tym celu swojego adresu IP

odwiedzili witrynę. Jeśli klikniesz przycisk „Lubię to” na Facebooku, gdy jesteś na swoim Facebooku
konto są zalogowani, możesz powiązać zawartość tej witryny ze swoim profilem na Facebooku.

Dzięki temu Facebook może powiązać Twoją wizytę na tej stronie z Twoim kontem użytkownika. wskazujemy
że jako dostawca stron nie mamy wiedzy o treści przekazywanych danych i ich wykorzystaniu
otrzymane za pośrednictwem Facebooka. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności
Facebook pod adresem:
https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.
W zakresie, w jakim uzyskano zgodę, korzystanie z ww. usługi odbywa się na podstawie
Artykuł 6 ustęp 1 lit. a RODO i artykuł 25 TTDSG. Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie. O ile żaden
Zgoda została uzyskana, korzystanie z serwisu odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego
Zainteresowany jak najszerszą widocznością w mediach społecznościowych.
W zakresie, w jakim dane osobowe są gromadzone i przesyłane do naszej strony internetowej za pomocą opisanego tutaj narzędzia
Facebook, my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square,
Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia współodpowiedzialna za to przetwarzanie danych (art. 26
RODO). Odpowiedzialność solidarna ogranicza się wyłącznie do utrwalenia
Dane i ich przekazywanie do Facebooka. Przetwarzanie, które następuje po przekazaniu przez
Facebook nie jest częścią wspólnej odpowiedzialności. Nasze zbiorowe zobowiązania
zostały zapisane w umowie o wspólnym przetwarzaniu. Sformułowanie
Umowa jest dostępna pod adresem:
https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy za jej przyznaniem
informacji o ochronie danych podczas korzystania z narzędzia Facebooka oraz w celu bezpiecznej ochrony danych

Odpowiedzialny za wdrożenie narzędzia na naszej stronie internetowej. Dla bezpieczeństwa danych Facebooka
Products jest odpowiedzialny za Facebook. Prawa osób, których dane dotyczą (np. żądania informacji) w odniesieniu do

Możesz dochodzić danych przetwarzanych przez Facebooka bezpośrednio na Facebooku. Jeśli umrzesz
Jeśli osoby, których dane dotyczą, dochodzą u nas swoich praw, jesteśmy zobowiązani do przekazania ich Facebookowi.
Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej.
Szczegóły można znaleźć tutaj:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 i
https://www.facebook.com/policy.php.
Świergot
Na tej stronie zintegrowane są funkcje serwisu Twitter. Te funkcje będą

9/15

oferowane przez firmę Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02
AX07, Irlandia.
Jeśli element mediów społecznościowych jest aktywny, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między urządzeniem końcowym a
Powstał serwer Twittera. W ten sposób Twitter otrzymuje informacje o Twojej wizycie na tej stronie.
Korzystając z Twittera i funkcji „Re-Tweet”, odwiedzane strony internetowe są rejestrowane
Powiązane z kontem na Twitterze i ujawniane innym użytkownikom. Zaznaczamy, że my
Jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani sposobu ich wykorzystania
otrzymał twittera. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Twittera pod adresem:
https://twitter.com/de/privacy.
W zakresie, w jakim uzyskano zgodę, korzystanie z ww. usługi odbywa się na podstawie
Artykuł 6 ustęp 1 lit. a RODO i artykuł 25 TTDSG. Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie. O ile żaden
Zgoda została uzyskana, korzystanie z serwisu odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego
Zainteresowany jak najszerszą widocznością w mediach społecznościowych.
Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej.
Szczegóły można znaleźć tutaj:
https://gdpr.twitter.com/en/kontroler-do-kontrolera-transfery.html.
Możesz zmienić swoje ustawienia ochrony danych na Twitterze w ustawieniach konta pod
Zmień https://twitter.com/account/settings.
Instagram
Na tej stronie zintegrowane są funkcje serwisu Instagram. Te funkcje będą
oferowanych przez Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2,
Irlandia.
Jeśli element mediów społecznościowych jest aktywny, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między urządzeniem końcowym a
Uruchomiony serwer Instagrama. W ten sposób Instagram otrzymuje informacje o wizycie na tej stronie
przez Ciebie.
Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto na Instagramie, możesz kliknąć przycisk Instagram
powiązać zawartość tej strony ze swoim profilem na Instagramie. Dzięki temu Instagram może przestać je odwiedzać
Przypisz witrynę do swojego konta użytkownika. Pragniemy zaznaczyć, że jako dostawca stron nie
Uzyskać wiedzę na temat treści przekazywanych danych oraz sposobu ich wykorzystania przez Instagram.
W zakresie, w jakim uzyskano zgodę, korzystanie z ww. usługi odbywa się na podstawie
Artykuł 6 ustęp 1 lit. a RODO i artykuł 25 TTDSG. Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie. O ile żaden
Zgoda została uzyskana, korzystanie z serwisu odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego
Zainteresowany jak najszerszą widocznością w mediach społecznościowych.
W zakresie, w jakim dane osobowe są gromadzone i przesyłane do naszej strony internetowej za pomocą opisanego tu narzędzia
Facebook lub Instagram, my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand
Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia razem w celu przetwarzania danych
odpowiedzialny (art. 26 RODO). Odpowiedzialność solidarna jest ograniczona wyłącznie
do zbierania danych i ich przesyłania do Facebooka lub Instagrama. Po przesłaniu
przetwarzanie przez Facebook lub Instagram nie jest częścią wspólnej odpowiedzialności.
Nasze wspólne zobowiązania zostały określone w porozumieniu o wspólnocie
zarejestrowane przetwarzanie. Treść umowy znajduje się pod adresem:
https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy za jej przyznaniem
informacje o ochronie danych podczas korzystania z narzędzia Facebook lub Instagram oraz w celu
odpowiedzialny za wdrożenie narzędzia na naszej stronie internetowej w sposób bezpieczny zgodnie z przepisami o ochronie danych. Dla
Facebook jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych produktów Facebooka i Instagrama. prawa osoby, której dane dotyczą

10/15

(np. prośby o informacje) w zakresie danych przetwarzanych przez Facebook lub Instagram możesz
zgłosić reklamację bezpośrednio na Facebooku. Jeśli dochodzisz u nas praw osób, których dane dotyczą, jesteśmy
zobowiązany do przekazania tego do Facebooka.
Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej.
Szczegóły można znaleźć tutaj:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,
https://help.instagram.com/519522125107875 i
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności Instagrama:
https://instagram.com/about/legal/privacy/.
6. Biuletyny
dane newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, potrzebujemy od Ciebie wiadomości e-mail.
Adres e-mail oraz informacje, które pozwalają nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem

podany adres e-mail i zgodę na otrzymywanie newslettera. Dalej
Dane nie są zbierane lub są gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych wyłącznie do
przesłania żądanych informacji i nie przekaże ich osobom trzecim.
Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu rejestracji do newslettera odbywa się wyłącznie w dniu
Podstawa Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażona zgoda na przechowywanie ww
W każdej chwili możesz zmienić swoje dane, adres e-mail oraz sposób jego wykorzystania do wysyłki newslettera
cofnięte, na przykład za pośrednictwem linku „zrezygnuj z subskrypcji” w biuletynie. Legalność tego, co już się wydarzyło
Odwołanie nie ma wpływu na operacje przetwarzania danych.
Dane, które przechowujesz u nas w celu zapisania się do newslettera, będziemy przechowywać do momentu Twojego
Wypisać się z newslettera przechowywanego przez nas lub dostawcę usługi newslettera i po
Rezygnacja z subskrypcji newslettera lub usunięcie z listy dystrybucyjnej newslettera po tym, jak przestanie on służyć jakiemukolwiek celowi. my
zastrzegamy sobie prawo do usuwania adresów e-mail z naszej listy dystrybucyjnej newslettera według własnego uznania
do usunięcia lub zablokowania naszego uzasadnionego interesu zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.
Dane przechowywane przez nas do innych celów pozostają nienaruszone.
Po usunięciu z listy dystrybucyjnej newslettera, Twój adres e-mail będzie u nas lub
Dostawca usługi Newsletter może zostać umieszczony na czarnej liście, o ile ma to zapobiec przyszłości
wymagana jest poczta. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane tylko w tym celu, a nie z
połączone z innymi danymi. Służy to zarówno Twojemu interesowi, jak i naszemu interesowi
Zgodność z wymogami prawnymi przy wysyłce newsletterów (prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Możesz
Sprzeciw wobec przechowywania, jeśli Twoje interesy przeważają nad naszymi uzasadnionymi interesami.
7. Wtyczki i narzędzia
YouTube z ulepszoną prywatnością
Ta witryna zawiera filmy z serwisu YouTube. Operatorem serwisu jest Google Ireland Limited („Google”),
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
Korzystamy z YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych. Według YouTube ten tryb to powoduje
YouTube nie przechowuje żadnych informacji o osobach odwiedzających tę witrynę przed obejrzeniem przez nich filmu

15.11

patrzeć na. Przekazywanie danych do partnerów YouTube jest chronione przez rozszerzony tryb ochrony danych
jednak niekoniecznie wykluczone. Tak to określa YouTube — niezależnie od tego, czy oglądasz film
zobacz - połącz się z siecią Google DoubleClick.
Gdy tylko uruchomisz film YouTube na tej stronie, połączenie z serwerami
Zrobione na YouTubie. Serwer YouTube jest informowany, które z naszych stron odwiedziłeś.
Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube, umożliwiasz YouTube bezpośrednie śledzenie Twojego zachowania podczas surfowania

przypisany do Twojego profilu osobistego. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z YouTube
Wyloguj.

Ponadto YouTube może zapisywać różne pliki cookie na Twoim urządzeniu końcowym po uruchomieniu filmu
lub korzystać z porównywalnych technologii rozpoznawania (np. odcisków palców urządzeń). W ten sposób
YouTube może otrzymywać informacje o osobach odwiedzających tę witrynę. Informacje te będą zawierały
wykorzystywane do zbierania statystyk wideo, poprawy doświadczenia użytkownika i
aby zapobiec próbom oszustwa.
W razie potrzeby dalsze operacje przetwarzania danych mogą mieć miejsce po uruchomieniu filmu na YouTube
uruchomione, na które nie mamy wpływu.
YouTube jest używany w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online.
Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Poproszono o zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust.1 lit
DSGVO oraz § 25 ust.1 TTDSG w zakresie, w jakim wyrażono zgodę na przechowywanie plików cookies lub dostęp do
Informacje w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. the
Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.
Więcej informacji na temat ochrony danych w serwisie YouTube można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych pod adresem:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.
Czcionki Google (hosting lokalny)
Ta strona korzysta z tak zwanych czcionek Google, dostarczanych przez Google, w celu jednolitego wyświetlania czcionek
być dostarczone. Czcionki Google są instalowane lokalnie. Znajduje połączenie z serwerami Google
nie odbywa się.
Więcej informacji na temat czcionek Google można znaleźć pod adresem
https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.
mapy Google
Ta strona korzysta z usługi mapowej Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon
House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
W celu korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie Twojego adresu IP. Ten
Informacje są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.
Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych. Jeśli Mapy Google są włączone,
Google może korzystać z Google Fonts w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Na
Gdy wywołasz Mapy Google, Twoja przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby wyświetlić tekst i
poprawnie wyświetlać czcionki.

Google Maps jest używany w interesie atrakcyjnej prezentacji naszej oferty online
ofert oraz aby ułatwić odnalezienie wskazanych przez nas na stronie miejsc. To reprezentuje

reprezentuje prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Poproszono o zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust.1 lit

12/15

DSGVO oraz § 25 ust.1 TTDSG w zakresie, w jakim wyrażono zgodę na przechowywanie plików cookies lub dostęp do
Informacje w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. the
Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.
Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej.
Szczegóły można znaleźć tutaj:
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ i
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.
Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych:
https://policies.google.com/privacy?hl=en.
Spotify
Na tej stronie zintegrowane są funkcje serwisu muzycznego Spotify. Dostawcą jest Spotify AB,
Birger Jarlsgatan 61, 113 56 Sztokholm w Szwecji. Wtyczki Spotify można rozpoznać po zielonym logo
na tej stronie. Przegląd wtyczek Spotify można znaleźć pod adresem:
https://developer.spotify.com.
W rezultacie, kiedy odwiedzasz tę stronę internetową za pośrednictwem wtyczki, może zostać nawiązane bezpośrednie połączenie między Twoimi
przeglądarka i serwer Spotify. Spotify otrzymuje informacje, z którymi jesteś
Twój adres IP odwiedziło tę witrynę. Jeśli klikniesz przycisk Spotify w trakcie
Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto Spotify, możesz przeglądać zawartość tej witryny na swoim profilu Spotify
łączyć. Dzięki temu Spotify może powiązać Twoją wizytę w tej witrynie z Twoim kontem użytkownika.
Zwracamy uwagę, że podczas korzystania ze Spotify wykorzystywane są pliki cookies przez Google Analytics,
aby Twoje dane użytkowania mogły być przekazywane do Google również podczas korzystania ze Spotify.
Google Analytics to narzędzie grupy Google z siedzibą w USA do analizy zachowań użytkowników.
Za tę integrację odpowiada wyłącznie Spotify. Jako operator serwisu mamy do tego dostęp
przetwarzanie nie ma wpływu.
Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit.f RODO. z
Operator strony ma uzasadniony interes w swoim atrakcyjnym projekcie akustycznym
strona. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie
na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda na przechowywanie
plików cookies lub dostępu do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) im
obejmuje znaczenie TTDSG. Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności Spotify:
https://www.spotify.com/de/legal/privacy-policy/.
Jeśli nie chcesz, aby Spotify kojarzyło Twoją wizytę na tej stronie z kontem użytkownika Spotify
wyloguj się z konta użytkownika Spotify.
8. Usługi własne
dysk Google
Zintegrowaliśmy Dysk Google z tą witryną. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”),
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
Dysk Google umożliwia nam umieszczenie w naszej witrynie obszaru przesyłania, w którym można przesyłać treści
można przesłać. Przesyłane treści będą przechowywane na serwerach Dysku Google
zapisane. Gdy wchodzisz na naszą stronę internetową, łączy się ona również z Dyskiem Google

13/15

zbudowany tak, aby Dysk Google mógł stwierdzić, że odwiedziłeś naszą witrynę.
Korzystanie z Dysku Google odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. z
Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w niezawodnym obszarze przesyłania na swojej stronie internetowej.
Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie w dniu
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.
przetwarzanie zamówienia
Zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień (AVV) z wyżej wymienionym dostawcą.
Jest to umowa wymagana przez przepisy o ochronie danych, które to zapewniają
przetwarza to dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z naszymi instrukcjami
przetwarzane zgodnie z RODO.
Źródło:
https://www.e-recht24.de